Velkommen til Sametingets tilskuddsportal

Slik logger du inn i tilskuddsportalen

Enkeltpersoner:

  • Lag bruker med BankID.

Foretak/institusjoner:

  • Lag bruker med BankID og knytt deg deretter til foretaket/institusjonen.
  • Bruk hovedorganisasjonsnummeret. Underenhetenes org.nr skal ikke brukes.
  • Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.
    - For enkeltpersonsforetak godkjennes den som er innehaver.
    - For AS godkjennes daglig leder/adm. dir., styreleder eller den som har signatur/prokura.
    - For ANS/DA godkjennes daglig leder/adm. dir., styreleder eller den som har signatur/prokura.
    - For forening/lag/innretning godkjennes daglig leder, styreleder eller den som har signatur/prokura.
    - For kommuner og fylkeskommuner godkjennes kommune-/fylkeskommunedirektøren.
    - For universiteter og høgskoler godkjennes daglig leder/adm. dir.
  • Sametinget godkjenner registreringen av foretaket/institusjonen. Deretter administrerer foretaket/institusjonen selv sine brukere.
    Tilganger i Sametingets tilskuddsportal.
  • For kunne sende inn en søknad må du ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Den som har rollen Ledere i systemet har denne fullmakten.

Trenger du hjelp med tilskuddsportalen, send e-post til:

doarjja@samediggi.no