Velkommen til Sametingets tilskuddsportal

Slik logger du inn i tilskuddsportalen.

Enkeltpersoner:

 • Lag bruker med BankID.

Foretak/institusjoner:

 • Lag bruker med BankID og knytt deg deretter til foretaket/institusjonen.
 • Bruk hovedorganisasjonsnummeret. Underenhetenes org.nr skal ikke brukes.
 • Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.
  - For enkeltpersonsforetak godkjennes den som er innehaver.
  - For AS godkjennes daglig leder/adm. dir., styreleder eller den som har signatur/prokura.
  - For ANS/DA godkjennes daglig leder/adm. dir., styreleder eller den som har signatur/prokura.
  - For forening/lag/innretning godkjennes daglig leder, styreleder eller den som har signatur/prokura.
  - For kommuner og fylkeskommuner godkjennes kommune-/fylkeskommunedirektøren.
  - For universiteter og høgskoler godkjennes daglig leder/adm. dir.
 • Sametinget godkjenner registreringen av foretaket/institusjonen. Deretter administrerer foretaket/institusjonen selv sine brukere.
  Tilganger i Sametingets tilskuddsportal.
 • For kunne sende inn en søknad må du ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Den som har rollen Ledere i systemet har denne fullmakten.

Trenger du hjelp med tilskuddsportalen, send e-post til:

doarjja@samediggi.no